Služby pre mestá, obce, firmy a ostatné

V rámci našich komplexných služieb pre mestá a obce zabezpečujeme čistotu verejných priestranstiev, údržbu a zveľaďovanie mestskej zelene, celoročnú údržbu komunikácií.

Firemným zákazníkom zabezpečujeme služby súvisiace s odpadovým hospodárstvom, sezónnu údržbu a čistiace, resp. upratovacie služby. Naše služby plne prispôsobujeme špecifickým potrebám našich klientov.

Profesionálne služby a personál Moderný vozový park a kvalitné technické vybavenie

máme 20 rokov praxe

viac ako 200 pracovníkov

viac ako 140 ks. techniky

Spoločnosť A.I.I. Technické služby

Spoločnosť A.I.I. Technické služby patrí na Slovensku medzi lídrov v poskytovaní komplexných komunálnych služieb, od zimnej a letnej údržby komunikácií cez starostlivosť o zeleň až po zvov odpadu.

Vlastníme širokú škálou špeciálnej techniky pre poskytovanie služieb z nášho portfólia. Služby z nášho portfólia dodávame vlastnými zamestnaneckými kapacitami s ohľadom na životné prostredie v najvyššej kvalite.

V súčasnosti poskytujeme služby pre približne 500 tisíc obyvateľov a viac ako 200 subjektov. Pri realizácií služieb z nášho portfólia sa riadime normami manažérstva kvality (ISO 9001), normami manažérstva environmentu (ISO 14001),  normami manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v spoločnosti (BS OHSAS 18001) a normami energetického manažérstva (ISO 50001).

Spokojnosť našich zákazníkov je pre nás na prvom mieste.

      

Garancia profesionality Vybrané referencie klientov, ktorí nám dôverujú

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.


A.I.I. Technické služby s.r.o.
Panónska cesta 34/B
851 04 Bratislava

Prevádzka Žilina
+421 940 519 423
bajcar@aii.sk

NON STOP dispečing
+421 911 974 476
dispecing@aii.sk

Dispečing
+421 903 721 875
+421 948 206 910
+421 948 76 282

Objednávky a cenové ponuky
Ing. Tomáš Harmady
+421 911 721 409
harmady@aii.sk

Sekretariát a personálne
+421 948 652 104
+421 948 916 727
recepcia@aii.sk
Všetky práva vyhradené A.I.I. Technické služby s.r.o. 1992 - 2019
Vytvorila digitálna agentúra