• údržba dopravnej a mestskej verejnej zelene (ručné a strojové kosenie, odburinenie, vyhrabávanie trávnatých porastov a lístia, orezávanie kríkov a stromov, odstraňovanie náletových drevín vrátane dočisťovania a odvozu na skládku)
 • údržba parkov a parkovo upravených plôch
 • údržba mobilnej zelene (zavlažovanie, okopávanie, výsadba kvetín a ich údržba)
 • údržba zelene pri administratívnych a bytových objektoch
 • údržba zelene v okolí električkových tratí a železničných priecestí)
 • chemický postrek trávnatých porastov a buriny
 • okopávanie s odburinením
 • orez stromov a krov
 • orez rozrastených stromov s vysoko zdvižnou plošinou alebo horolezeckou technikou
 • frézovanie a odstraňovanie pňov
 • drvenie a štiepkovanie
 • záhradnícke a sadovnícke služby (návrh a realizácia záhrad)
 • úpravy živých plotov
 • založenie trvalkových a kríkových záhonov
 • výsadba krov, okrasných tráv a trvaliek
 • polievanie zelene
 • rekonštrukcia a osádzanie lavičiek

Služby pre mestá, obce, firmy a ostatné

V rámci našich komplexných služieb pre mestá a obce zabezpečujeme čistotu verejných priestranstiev, údržbu a zveľaďovanie mestskej zelene, celoročnú údržbu komunikácií.

Firemným zákazníkom zabezpečujeme služby súvisiace s odpadovým hospodárstvom, sezónnu údržbu a čistiace, resp. upratovacie služby. Naše služby plne prispôsobujeme špecifickým potrebám našich klientov.

Garancia profesionality Vybrané referencie klientov, ktorí nám dôverujú

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.


A.I.I. Technické služby s.r.o.
Panónska cesta 34/B
851 04 Bratislava

Prevádzka Žilina
+421 940 519 423
bajcar@aii.sk

NON STOP dispečing
+421 911 974 476
dispecing@aii.sk

Dispečing
+421 903 721 875
+421 948 206 910
+421 948 76 282

Objednávky a cenové ponuky
Ing. Tomáš Harmady
+421 911 721 409
harmady@aii.sk

Sekretariát a personálne
+421 948 652 104
+421 948 916 727
recepcia@aii.sk
Všetky práva vyhradené A.I.I. Technické služby s.r.o. 1992 - 2019
Vytvorila digitálna agentúra