• strojné a ručné zametanie komunikácií
  • ručné čistenie križovatiek a chodníkov
  • splachovanie komunikácií
  • odstraňovanie nánosov
  • odstraňovanie buriny z obrubníkov použitím chemického postreku
  • promptné riešenie havarijných stavov
  • čistenie kanalizačných vpustí na komunikáciách
  • zrezávanie krajníc na komunikáciach

Služby pre mestá, obce, firmy a ostatné

V rámci našich komplexných služieb pre mestá a obce zabezpečujeme čistotu verejných priestranstiev, údržbu a zveľaďovanie mestskej zelene, celoročnú údržbu komunikácií.

Firemným zákazníkom zabezpečujeme služby súvisiace s odpadovým hospodárstvom, sezónnu údržbu a čistiace, resp. upratovacie služby. Naše služby plne prispôsobujeme špecifickým potrebám našich klientov.

Garancia profesionality Vybrané referencie klientov, ktorí nám dôverujú

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.


A.I.I. Technické služby s.r.o.
Panónska cesta 34/B
851 04 Bratislava

Prevádzka Žilina
+421 940 519 423
bajcar@aii.sk

NON STOP dispečing
+421 911 974 476
dispecing@aii.sk

Dispečing
+421 903 721 875
+421 948 206 910
+421 948 76 282

Objednávky a cenové ponuky
Ing. Tomáš Harmady
+421 911 721 409
harmady@aii.sk

Sekretariát a personálne
+421 948 652 104
+421 948 916 727
recepcia@aii.sk
Všetky práva vyhradené A.I.I. Technické služby s.r.o. 1992 - 2019
Vytvorila digitálna agentúra